MP EÕK Hetkeolukord

Praegusel ajal ühendab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 31 kogudust (29 tegevkogudust ja 1 abikogudus). MPEÕK juurde kuulub ka Neeva Aleksandri stavropigiaalne kogudus.

MPEÕK vaimulikkond koosneb 60 vaimulikust: metropoliit, abipiiskop, 45 preestrit ja 13 diakonit.

Ametlik trükiorgan: kord kuus ilmuv ajaleht “Mir Pravoslavia” (“Õigeusu maailm”).

Interneti ametlik kodulehekülg: www.orthodox.ee.

MPEÕK Sinodi juures tegutsevad järgmised komisjonid: Religiooni- ja usuõpetuse komisjon, Ajakirjandusega koostöö komisjon.

Vastavalt põhikirjale teostab Kiriku jutimist valitsev Ülemhingekarjane koos Sinodiga, mille valib MPEÕK Kirikukogu. Hetkel tegutseb Sinod järgmises koosseisus:

  • Tallinna ja kogu Eesti metropoliit KORNELIUS (esimees)
  • Narva piiskop LAZAR
  • Ülempreester Oleg VRONA (Tallinna püha piiskop Nikolaose kiriku eesseisja, Vene tn.)
  • Ülempreester Nikolai GOLOVASTIKOV (Pärnu suurmärter Katariina kiriku eesseisja)
  • Ülempreester Juvenalius KAARMA (Tallinna Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri peakiriku vaimulik)
  • Preester Toomas HIRVOJA (Tallinna Ristija Johannese kiriku eesseisja)
  • Sergi MÄNNIK
  • Leonid SOKOLOV

Sinodi asjaajajamist korraldab preester Jevgeni STARTSEV, Sinodi sekretär.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles