Paldiski Suurmärter Panteleimoni kirik

Ehitamise aeg: Ümberehitatud endise linnamuuseumi hoonest 2003. aastal, ehitustööd jätkuvad

Paldiski (vene nimega Balti Sadama) asutas vene keiser Peeter I XVIII sajandi 20-ndatel aastatel eelkõige Balti laevastiku sõjalaevade sadamana. Asunduse tekkimisel rajati sinna Suurmärter Georgios Võidukandja telkkirik, kus teenisid laevastiku preestrid. 1728. aastal rajati sadamasse puukirik. 1784-87 valmis Eestimaa kubermangu arhitekti Johann Mohri projekti järgi uus Georgiose kivikirik. XIX sajandi lõpul rekonstrueeriti see arhitekt A. Edelsoni projekti järgi.

1939. aastal Paldiski kirik suleti ning kirikuvara jagati laiali teiste Eestimaa kirikute vahel. Nõukogude ajal oli Paldiski sõjaväelinnak, kuhu võis sattuda üksnes spetsiaalsete lubadega. Õigeusklik elu hakkas linnas taas pead tõstma alles 1990-ndate aastate keskel. 2001. aastal asutati Paldiskis grupi usklike linnakodanike algatusel õigeusu kogudus, asutamiskoosolek toimus 26. märtsil ning kogudus kanti riiklikku registrisse 2002. aastal. Esimesed jumalateenistused peeti Punase Risti ruumides ja neid toimetas tookordne Nõmme kiriku esipreester Pavel Popov. 2002. aastal andsid linnavõimud elanike soovile vastu tulles nende käsutusse endise linnamuuseumi väikese puuhoone.

Metropoliit Korneliuse õnnistusel ja esipreester Aleksei Kolossovi ning koguduseliikmete jõupingutustega seati 2002. aastal selle hoone kahes toas sisse Suurmärter Panteleimoni kirik. Kristuse Sündimise pühal võis neis toimetada juba esimesi jumalateenistusi.

 

Panoraamid:

  

 

Aadress: Muuli 4, 76805 Paldiski
Interneti kodulehekülg:  paldiski.orthodox.ee

 


Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles