Haapsalu Maarja Magdaleena (Neeva Aleksandri) kirik

Ehitamise aeg: 1896 - 1897. Ümberehitatud 1900 - 1901 arhitekt Krassovski projekti järgi.
Altari remont tehtud 2001. a-l.

Kiriku pühitsemine: 6. juuli 1897. Peale remonti kiriku pühitses 4. augustil 2001. aastal Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius

1836. aastal avati Haapsalus (Hapsalis) iseseisev Kolmainu kogudus. Esimene puust õigeusu kirik ehitati 1756. aastal linnas korteris olevate sõjaväelaste jaoks. 1825. aastast hakkas Haapsalus suvitama keiserlik perekond õukondlaste ja arvuka teenijaskonna saatel. Sellega seoses tekkis vajadus uue kiriku järele, mille nurgakivi pühitseti Pühale Kolmainusele 1845. aasta juulis. Kirik ehitati vabatahtlike annetuste ja riigikassast eraldatud summade eest.

Kirik pühitseti 21. juulil 1852 troonipärija suurvürst Aleksander Nikolajevitši abikaasa suurvürstinna Maria Aleksandrovna isiklikul osavõtul. Suurvürstinna avaldas soovi, et kirik pühitsetaks tema taevase eestkostja Magdala püha apostlisarnase Maarja auks. Tänu keisrite Nikolai I-e, Aleksander II-e ja Aleksander III-a ning kesriperekonna liikmete ja eraisikute rikkalikele annetustele polnud kirikul puudust ei rõivastest ega teenistustarvetest.

1896. aastal otsustati koguduseliikmete algatusel ehitada ka kalmistule väike kabel, mis pühitseti Neeva püha õigeusulise vürsti Aleksandri auks 6. juulil 1897. Aastatel 1900-1901 rekonstrueeriti see arhitekt Krassovski projekti järgi. Lääneossa ehitati väike eeskoda ja kellatorn selle kohale.

XX sajandi 50-ndatel aastatel, kui kiriku esipreestriks oli preester Vjatšeslav Jakobs, pandi kirikusse sisse elekter ja ehitati ahi ning hakati kasutama kalmistukirikut talvekirikuna.

1962. aastal, kui nõukogude seaduste järgi ei tohtinud kogudustel olla juurdekuuluvaid (abi)kirikuid, Neeva Aleksandri kirik suleti ning selle vara anti üle Kiviõli Jumalaema Kaitse pühakojale.

1964. aastal suleti Maarja Magdaleena kirik, kogudus sai aga kasutamiseks Neeva Aleksandri kiriku.

1994. aastal jagunes kogudus Moskva ja Konstantinoopoli patriarhaadi poolehoidjaiks. Praegu tegutseb Maarja Magdaleena kirikus Konstantinoopoli patriarhaadi, Neeva Aleksandri kirikus aga Moskva patriarhaadi alla kuuluv kogudus.

4. augustil 2001, pärast altari kapitaalremonti, pühitses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius Neeva Aleksandri kiriku piiskopliku korra järgi.

 

Panoraamid:

  

 

Aadress: Endla 24, 90504 Haapsalu

 


Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles