Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse Paasaläkitus

26.04.2016

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse Paasaläkitus vaimulikele, kirikuteenijatele, mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

 

Tehkem puhtaks omad meeletundmised, siis saame Kristust nägema,
kes ülestõusmise ligisaamata valguses hiilgab,
ja Tema suust: "Olge rõõmsad" selgelt kuulma,
Talle võidulaulu lauldes.
(Paasakaanoni 1.laulu 1.tropar)

Kristus on ülestõusnud!

Kallid isad, vennad ja õed!

Täna täidab meie südameid suur rõõm Issanda Jeesuse Kristuse pärast, kes on surma äravõitnud. Millal ja kus on alguse saanud see Paasapüha rõõm? Tõeline rõõm tuleb meie puhtast südametunnistusest. Ning seda saavad tunda need, kes Andeksandmise pühapäeval andsid andeks neile, "kes meid vihkavad ja solvavad", nagu seda tegi Issand ise. Puhta südametunnistuse rõõmu juurde kutsub meid Issand oma käsusõnades, mille täitmine toob veel enamat kui rõõmu, see toob õndsuse. "Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on Taevariik" (Mt. 5, 3), õndsad on need, kes nutavad oma pattude pärast, õndsad on rahunõudjad - "Omandage rahu vaim ja tuhanded teie ümber leiavad pääsemise" (Saarovi vaga Serafim), õndsad on südamest puhtad, s.t. need, kes ei näe võõraid patte, õndsad on need, kes ilma kurjuseta kannatavad solvanguid... - vaat kus on tõeline rõõm, mida annab Issand. Kuid kas me hingame täiel rinnal sisse seda rõõmu ja kas tahab meie mõistus taibata seda, mida tunneb süda? Kahjuks sisendab ümbritsev maailm inimesse Issandale vastupidist, aga saatan on "otsekui möirgav lõukoer, kes otsib keda saaks alla neelata". Millega elab see maailm, kus luusib ringi seesama möirgav lõukoer?

Maailm üllatab oma hullusega: täna oleme tunnistajaks sellele, kuidas mitmed riigid seadustavad samasooliste abielud, mis on vastuolus Looja poolt antud olemise seadusega. Issand, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Tehakse katseid vahetada välja traditsioonilised pereväärtused muude ettekujutuste vastu perest ja abielust, laste kasvatusest ja õpetamisest. Paljudes kohtades tugevneb "lastekaitse", mis võib lõhkuda üldse "perekonna" mõiste, rebida katki sajandite vanused sugulussidemed: lapsevanemad - lapsed, mees - naine. Perekond on alati olnud tugevaks aluseks inimesele. Meenutagem apostel Pauluse sõnu perekonna kohta: "...inimene jätab oma isa ja ema maha ja hoiab oma naise poole ja need kaks peavad üks liha olema", "mehed, armastage oma naisi, nõnda kui Kristus on armastanud Kirikut ja on iseennast tema eest ära andnud, et Ta teda pidi pühitsema", "naised, kuulake oma meeste sõna kui Issanda sõna, sest mees on naise pea, nõnda kui Kristuski on Kiriku Pea"(Ef. 5, 22-25).

Moosese ajast on palju vett voolanud Jordanis. Kuid Jumal armastab endiselt oma loodut - inimest. Ainult nüüd on Issand oma armastuse valitud rahvalt kandnud üle kogu maailmale, soovides meid kõiki päästa patu orjusest. "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et keegi kes Tema sisse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu" (Jh. 3, 16).

Jumal ei saatnud mitte niisama lihtsalt oma Poega, vaid Ta valmistas Temale ihu: "Ja Sõna sai lihaks" (Jh1, 14). Seepärast ütles Ristija Johannes Jeesust nähes: "Vaata, see on Jumala Tall, kes maailma patu kannab" (Jh.1, 29).

Selle Talle ihu on toit, mis ei vähene ja Tema veri on jook, mis ei lõpe iial otsa! "Sest Minu liha on tõeline roog ja Minu veri on tõeline joomaaeg. Kes Minu liha sööb ja Minu verd joob, sel on igavene elu, ja Mina äratan ta üles viimsel päeval" (Jh. 6, 55;54).

Mu kallid! Paasapüha pole värviliste litritega kaunistatud paasakeeks. Apostel Paulus ütleb: "Sest Kristus on paasatalleks meie eest tapetud" (1Kor. 5, 7). Nõndaks, kallid vennad ja õed, Paasapüha võib tähistada vaid väliselt, kuupäeva järgi, aga võib ka tunnetada Paasapüha tähendust Kristuses!

Kurb on inimeste saatus, kes lähevad Kristusest mööda ja ei tunne Teda ära ega käi Tema järel - nende hing "muutub kõrbeks"... Ainus, mis saaks muuta selle kõrbe õitsvaks aiaks, mis saaks anda elu "surnud liivale" - see on Elava Jumala ligiolek, mis annab igavese tähenduse kõigele ajalikule.

Inimesed otsivad alati maist vabadust, maist võitu, maist võimu... Kuid vaadake, mis jääb järele inimestest, kelle käes on võim ja kes arvavad, et seda võimu ei võeta neilt kunagi ära. Neist ei jää midagi, üksnes põrm. Aga Kristus? Kristus ei ilmutanud mingisugust võimu inimeste üle, kes Teda surma saatsid. Kõik mõnitamised ja peksmised kannatas Kristus vaikides ning palvetas oma piinajate eest. Aga kus on nende hauad, kes Kristuse risti lõid? Neid pole võimalik enam leida ja tuul on laiali pillanud nende põrmu. Aga Kristus, kes risti löödi, on elus! Ja meile pärandas elu! Ning meie, kes läheme Kristuse järel, oleme mõistnud, et surma pole Tema jaoks, kes oskab armastada ja ennast ohverdada teiste elu eest.

Kristus on ülestõusnud!

Kallid vennad ja õed, veel kord õnnitlen südamest Teid kõiki Kristuse Suure Paasapüha puhul!

See päev on meie vabaduse päev! Vabadus surma, patu ja põrgu vangistusest! Kristus on maailma äravõitnud, kuid mitte Jumala maailma, vaid patu maailma, sõdade maailma, vägivalla ja kurjuse maailma, vihkamise ja viha maailma, ebausu maailma. Paasapüha hõiskamine, see on tunnetus taasleitud rahust Jumalaga. Täna ei ole õnnetuid, sest kõik usklikud rõõmustavad ja hõiskavad. Olgu Paasapüha selleks põhjuseks, et me lepiksime ära nendega, kes meid "vihkavad ja solvavad", ja et suureneks armastus lähedaste ja sugulaste seas. Olgem meie Issanda Jeesuse Kristuse väärilised oma usu ja tegude poolest.

Kristus on ülestõusnud!

Tõesti on ülestõusnud!

+Kornelius
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
MPEÕK Sinodi esimees

Kristuse Paasa 2016


Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles