Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse PAASALÄKITUS

10.04.2015

Ülestõusmise päev! Saagem valgustatud, oh inimesed!
Täna on Paasa, Issanda Paasa!
Sest Kristus Jumal on meid surmast elusse ja maa pealt taeva viinud.

(Paasapüha kaanoni 1.irmos)

Tehkem puhtaks oma meeletundmised,
siis saame meie Kristust näha,
Kes ülestõusmise ligisaamata valguses hiilgab.

(Paasapüha kaanoni 1.laulu tropar)

Kallid Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku hingekarjased, vaimulikud, mungaelupidajad ja jumalakartlikud õigeusu pered!

Kristus on ülestõusnud!

Need sõnad toovad rõõmu meie südametesse!

Kristus on ülestõusnud!


Tähistada Paasapüha – see tähendab saada uueks inimeseks, kes on suutnud ületada oma kired.

Aga patuses maailmas on palju kirgi. Kuid võidelda oma kirgedega aitab inimesel tema perekond – väike Kirik.

Iga tõeline perekond sünnib armastusest ja annab inimesele õnnetunde. Perekond, kus valitsevad rahu ja armastus, mõistmine ja kaastunne, hoolitsus ja vastutus, kinnitab iidset väljendit: „Õnnelik abielu on paradiisi jälg maa peal“.

Jumalakartlikud ilmalikud, hoidke kristlikke väärtusi! Ja ärgu heidutagu teie hinge jumalavastased seadused asendusemadusest ning samasooliste „abielust“, mida on nimetatud „õiguseks õnnele“, sest see kõik on kristlike pereväärtuste surrogaat. Igal inimelul on oma algus. Isakodu on kõigi meie elutee allikas. Õigeusu perekonnas kasvav laps, keda vanemad kasvatavad kristlikes voorustes, ehitab nähtamatult oma hinges pühakoda. Hoidke oma perekonda – väikest Kirikut, sest nõnda õpetab Issanda käsusõna.

Nelikümmend päeva enne kannatusnädalat puhastasime patukahetsuse pisarates oma sisemaailma Kreeta püha Andrease suure kaanoni sõnadega: „Kust pean ma hakkama oma õnnetuma elu tegude üle nutma?“ (Kreeta Andrease kaanoni 1.laulu tropar).

Suur paast ei ole kunagi olnud kerge, kuid usklik inimene teab, et „üks abimees ja kaitsja ilmus mulle Lunastajaks, see on minu Jumal“ (Kreeta Andrease kaanoni 1.irmos).

Kui inimene on oma kirgedega võideldes vaimulikult tööd teinud, on püüdnud võita endas uhkust või kustutada oma südames pahameel mõne inimese suhtes, siis võib rõõm selle vaimuliku töö pärast avada südames Kristuse – Tõe Päikese, sest Kristus avaneb alati sellele, kes oskab alanduda, meelt parandada, armastada ja andestada.

Kristuse helgel ülestõusmise pühal võime me südamega mõista ja tunda Paasapüha jumalateenistuse ülevust. Püha Johannes Kuldsuu hüüab oma Paasapüha sõnas: „Kes jumalakartlik ja jumalaarmastaja on, see nautigu nüüd seda kaunist ja rõõmurikast püha pidu! Kes tark sulane on, see mingu oma Issanda rõõmu sisse!“

Kuid mõelgem, milles seisneb Paasapüha rõõm ja kuidas me seda mõistame? Suurel Laupäeval ja isegi Paasapäeval näeme õigeusu kirikutesse kiirustavaid inimesi, kes soovivad pühadetoitusid pühitseda – suur paast lõppes! Toitude pühitsemine helgel Paasapühal on ilus tava, mis käib pühaga kaasas, aga see ei tohi asendada Paasapüha jumalateenistust. Justnimelt läbi Liturgia viib meie tee ühise eesmärgi – ülestõusmise – poole. Juba sõna „liturgia“ ise tähendab kreeka keeles „ühistöö“. Kristus on kõiki kutsunud vaimulikult töötama selles ühises asjas – ülestõusmise nimel!

Paasapüha jumalateenistusel laulab Kirik: „Ülestõusmise päev! Pühitsegem rõõmupüha, ja hakakem ümber teineteise kaela, ja ütelgem ka neile, kes meid vihkavad: Vennad, andkem kõik andeks ülestõusmise pärast, ja hüüdkem nõnda: Kristus on surnuist ülestõusnud, surmaga surma maha tallanud, ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.“ (Paasastihiirad). Nendes sõnades on Kristuse võti vennaarmu, rahu ja kõige andestamise saladuse juurde.

Kristus Päästja on leib, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu (Jh.6, 33), eluleib (Jh.6, 48), eluallikas, kellest voolab välja vesi, mis hoovab igavesse ellu (Jh.4, 14; 5, 24).

Kristus on ülestõusnud ja meie hing rõõmustab Issandas. Kristus on ülestõusnud ja kaob surmahirm. Kristus on ülestõusnud ja meie südamed täituvad rõõmsast usust, et Tema järel tõuseme ka meie üles.

Meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastav eneseohverdus ja helge surnuist ülestõusmine tõid inimkonnale enneolematu vabaduse – vabaduse patust ja hukatusest. Kuid selle vabaduse leiab vaid see, kes võtab vastu Issanda Jumala kui „tee ,tõe ja elu“ (Jh.14, 6). Temal on meelevald „viimsel päeval inimene üles äratada“ (Jh.6, 40) ja „anda temale igavene elu“ (Jh.10, 28).

Kahjuks on meie maailmas palju inimesi, kes arvavad, et vabaduse toob kõikelubatavus, võim ja raha. Ajades taga neid võltsväärtusi ja selle maailma hüvesid kaotab inimene tõelise vabaduse ja muutub võõra tahte orjaks. Palju vett on voolanud Jordanis. Palju on toimunud ajaloolisi sündmusi, mida mõtestamata on kaasaegsel inimesel keeruline näha kurja algallikat ja selle uusi vorme. Hirmsad sotsiaalsed kataklüsmid, mis raputavad täna maailma üldsust – need on Jumalast lahkunud inimese valiku tulemused. Poliitilise võitluse teravnemine on viinud selleni, et maailmas lammutatakse kristlike väärtuste aluseid ning isegi inimelud kaotavad väärtuse. Inimene ilma Jumalata muutub kiskja taoliseks, kes on valmis tapma omasuguseid.

Ühinegem siis, kallid vennad ja õed, nende mitmesuguste kurja jõudude vastu, ning kõikjal, kuhu meid läkitab Issand, täitugem vaimuliku vabaduse valgusega, meeles pidades, et headus on meie võlg Looja ees, aga kurjus – Loojast kõrvale kaldumine.

„Püsige siis vabaduses“, mille Kristus on meile kinkinud, „ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“ (Ga.5, 1). Pidage alati meeles sõnu, mida Issand ütles oma jüngritele: „Minge ja õpetage kõiki rahvaid, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, ja õpetage neid pidama kõike, mida Mina olen teil käskinud! Ja vaata, Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ (Mt.28, 19-20).

Ma usun pühalikult, et on võimalik ühinemine Tões, sest nõnda palvetas enne oma ristikannatusi Issand Jeesus Kristus. Aga Tõde – on Jeesus Kristus ise! Iga teistsugune ühinemine on ülestõusnud Issandast kõrvalekaldumine.

Palvelikult soovin rahu kogu maailmale.

Issandas armastatud meie Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku lapsed!

Veel kord õnnitlen kõiki õigeusu kristlasi suure püha puhul! Veel ja veelkord tervitan kõiki püha Johannes Kuldsuu elavate sõnadega: „Keegi ärgu nutku vaesuse pärast, sest nüüd on kõikide kuningriik ilmunud. Keegi ärgu leinaku eksituste pärast, sest andeksandmine on hauast hiilguses ülespaistnud. Keegi ärgu kartku surma, sest Lunastaja surm on meid vabaks teinud!“

Kristus on ülestõunud! Tõesti on ülestõusnud!


+Kornelius
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
MPEÕK Sinodi esimees
Kristuse Paasa 2015

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles